Ita­li­en med Kristi­na Kap­pe­lin

Strömstads Tidning - - Nytta & Noje -

Res till Ita­li­en för ett mö­te med Kristi­na Kap­pe­lin i Vil­la San Miche­le på Capri. Gui­da­de tu­rer i sta­den med Ele­na Fer­ran­tesin­slag. I Ne­a­pel tar vi del av na­po­li­tans­ka spe­ci­a­li­te­ter och har tid för eg­na upp­le­vel­ser. Un­der re­san får du ock­så upp­le­va Pom­pei och Capri på ett unikt sätt med vå­ra två ita­li­ens­ka ex­per­ter som kan sitt Ita­li­en ef­ter med än 30 år i lan­det. Re­san in­klu­de­rar fle­ra gui­da­de tu­rer, men ock­så tid för att upp­le­va sa­ker på egen hand. Du be­ta­lar 13 900 kr/pers. Avre­sa från Gö­te­borg den 1-5 no­vem­ber 2018 samt den 31 ok­to­ber-4 no­vem­ber 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.