Vi för­äld­rar kan ge bar­nen allt de be­hö­ver

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Till ”För bar­nens bäs­ta”, ST­NB 12/7

Det var det bäs­ta jag läst på länge. Så sant så sant.

Vem kan bätt­re ge vå­ra barn allt de be­hö­ver? Jo det är ju vi för­äld­rar. Jag har själv vux­na barn idag men har ald­rig för­stått det här med att får man fler än ett barn då skall man ha rätt att läm­na bort det and­ra.

ALLT­SÅ, JAG TYC­KER rent spon­tant att kla­rar man ba­ra av att ha ett barn så skall man in­te skaf­fa fler barn. Un­der al­la år när mi­na barn var små var ti­den när jag fick va­ra hem­ma med dem den bäs­ta.

Ni har ba­ra era barn till låns för en väl­digt kort stund i li­vet. Läm­na in­te bort bar­nen den ti­den mer än ni be­hö­ver. Den ti­den kom­mer när man är tvung­en att läm­na dem på grund av att man mås­te till­ba­ka i jobb.

Finns ing­en möj­lig­het till att bar­nen skul­le må då­ligt av att va­ra hem­ma med si­na för­äld­rar och si­na sys­kon.

Nej, hop­pas ni tän­ker om och för­står att ni är det bäs­ta för era barn. Läm­na in­te bort de äld­re sys­ko­nen när det kom­mer ett nytt barn. Låt dem få va­ra med, pas­sa på att njut av den ti­den för den är allt­för kort. Da­gen då de är sto­ra kom­mer for­ta­re än man kan ana.

För­äl­der med vux­na barn

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.