Fak­ta: Di­a­ly­sen

Strömstads Tidning - - Nyheter -

För tolv år se­dan öpp­na­de di­a­lys­mot­tag­ning­en på Strömstads sjuk­hus. Di­a­ly­sen­he­ten pla­ce­ra­des i Strömstad för att ge njur­sju­ka pa­ti­en­ter i nor­ra Bo­hus­län en kor­ta­re res­väg. Men se­dan som­ma­ren 2017 är mot­tag­ning­en stängd. De två sjuk­skö­ters­kor som ti­di­ga­re har be­man­nat di­a­lys­mot­tag­ning­en i Strömstad har slu­tat, och mot­tag­ning­en öpp­na­de in­te igen ef­ter som­marup­pe­hål­let 2017. Nu-sjuk­vår­den be­slu­tat att flyt­ta mot­tag­ning­en sö­derut till Munke­dal. Oklart när den mot­tag­ning­en öpp­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.