Vil­la total­för­stör­des i sam­band med brand

Strömstads Tidning - - Nyheter - THOBIAS NILS­SON 0526-62400 tid­ning­en@st­nb.se

En vil­la i Tjärnö­bro bör­ja­de brin­na i lör­dags och släck­nings­ar­be­tet var en ut­ma­ning, be­rät­tar Krister Nils­son på rädd­nings­tjäns­ten i Strömstad.

Runt halv fy­ra på lör­dags­ef­ter­mid­da­gen lar­ma­des SOS Alarm om en vil­labrand i Tjärnö­bo. Det vi­sa­de sig hand­la om en fullt ut­veck­lad tak­brand.

Strax in­nan fy­ra på ef­ter­mid­da­gen var rädd­nings­tjäns­ten på plats vid bran­den på Tjärnö.

– Släck­nings­ar­be­tet höll på i fy­ra tim­mar och det var väl­digt svårt att kom­ma åt bran­den, det ha­de ta­git fyr un­der tak­pan­nor bland an­nat, sä­ger Krister Nils­son på Rädd­nings­tjäns­ten i Strömstad.

Bran­dor­sa­ken är än­nu oklar men bran­den ska ha bör­jat på al­ta­nen och vand­rat upp längs en av väg­gar­na och ut­veck­lats till en kraf­tig tak­brand.

– Vi kun­de in­te gö­ra myc­ket an­nat än att lå­ta det brin­na. Hu­set är ty­värr total­för­stört, av­slu­tar Krister Nils­son.

Det finns ing­en miss­tan­ke om brott.

Bild: THOBIAS NILS­SON

I LÅ­GOR. Vil­lan står i brand i Tjärnö­bo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.