Snön föll över

GREBBESTAD: TÄTT MED FOLK KRING GA­TOR OCH TORG

Strömstads Tidning - - Nyheter -

På lör­da­gen var det Rå­sjöllördag i Grebbestad, där folk sam­la­des för att ta del av allt hand­lar­na la­de upp på bor­den.

Många val­de att dy­ka upp på Rå­sjöllörda­gen i Grebbestad för att ta del av mark­na­den som sträc­ker sig ner längs Ned­re Lång­ga­tan. Det var rått i luf­ten och väd­ret pend­la­de mel­lan so­ligt och mol­nigt. Runt tolv­ti­den kom till och med det förs­ta snö­fal­let som bi­drog till en här­lig stäm­ning.

Hand­la­re stod vid si­na bord och sål­de stort som smått. Ste­a­rin­ljus, egen­gjord me­tall­konst, go­dis, bröd el­ler ba­ra nå­gon pryt­tel hem­i­från som man vill bli av med för en bil­lig peng.

Högst upp på ga­tan nä­ra Ica stod Gärd och Pi­er­re Bran­ke som var or­dent­ligt frus­na.

– Det är rik­tigt kallt, när so­len gick i moln blev det tufft att stå här. Men det får gå. Vi säl­jer li­te allt möj­ligt, allt så­dant man in­te läng­re be­hö­ver ha hem­ma i skå­pen. Man får gö­ra en ut­rens­ning ibland så man får plats med nya sa­ker, sä­ger Gärd Bran­ke med ett le­en­de.

FOLKSAMLING. Fol­ket sam­la runt bor­den för att fyn­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.