Full fart på Bul­la­re­går­den

Strömstads Tidning - - Nyheter -

Ef­ter som­ma­rens bröl­lop och vå­rens vinds­re­no­ve­ring fylls snart Bul­la­re­går­den av ak­ti­vi­te­ter in­för den an­nal­kan­de ju­len med krans­bind­ning och mark­nad. Då släpps ock­så bil­jet­ter­na till näs­ta års re­vy ”Ny­pop­pat med Bul­ling­en”.

Re­dan på fre­dag ska ett ti­o­tal ung­do­mar sam­las här för att ha Lan, be­rät­tar Tom­my An­ders­son som hjäl­per till att hål­la i gång fri­tids­går­den en gång i vec­kan på Bul­la­re­går­den.

Men in­te ba­ra ung­do­mar får ta del av Bul­la­re­går­den. Så

”Den 2 de­cem­ber har vi även jul­mark­nad här”

JES­SI­CA HEL­GES­SON

Bul­la­re­går­den

Bild: PONTUS JO­HANS­SON

JUL NÄRMAR SIG. Tom­my An­ders­son, Kjel­le Lars­son och Jes­si­ca Hel­ges­son på Bul­la­re­går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.