Jo­han­nes Tör­nqvist

Strömstads Tidning - - Namn & Nära -

I Strömstads kyr­ka har det hål­lits be­grav­nings­guds­tjänst för Jo­han­nes Tör­nqvist.

Grif­te­tal, över­lå­tel­se och bi­bel­läs­ning hölls av kom­mi­nis­ter Niclas Ke­did­jan.

För mu­si­ken sva­ra­de kan­tor Inge­mar Si­ver­bo. Han spe­la­de som in­led­ning Bred di­na vi­da ving­ar, o Je­sus över mig och till av­slut­ning O, hur sa­ligt att få vand­ra samt till psal­mer­na Gud, för dig är all­ting möj­ligt och I hop­pet sig min fräls­ta själ för­nö­jer.

Vack­ra blom­mor och min­nes­gå­vor till Lä­ka­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.