Mun­hugg­ning ef­ter påkör­ning

Strömstads Tidning - - Nyheter -

SVINESUND: På sön­da­gen runt kloc­kan 18 in­träf­fa­de en olyc­ka på en par­ke­ring på Svi­nesunds han­dels­om­rå­de.

Bi­len i frå­ga blev på­bac­kad av en an­nan bil. Då ing­en ut­av par­ter­na vil­le ut­by­ta upp­gif­ter med varand­ra, fick po­lis kal­las till plat­sen. Ing­en per­son ska­da­des i olyc­kan, en­ligt po­li­sens pressta­les­man Ste­fan Gustavs­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.