Lennart Karls­son

Strömstads Tidning - - Namn & Nära -

I Skee kyr­ka har hål­lits be­grav­nings­guds­tjänst för Lennart Karls­son, Ding­le. Sam­ling­en hölls i kyr­kan där stil­la mu­sik spe­la­des.

Grif­te­tal och över­lå­tel­se hölls av kom­mi­nis­ter Magnus Säl­de och vac­ker mu­sik fram­för­des av kan­tor Karl-ax­el Falk. An­hö­ri­ga, släkt, vän­ner

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.