PAW Pa­trol Li­ve i Gö­te­borg!

Strömstads Tidning - - Nytta & Noje -

Ett ac­tion­fyllt och mu­si­ka­liskt även­tyr för he­la fa­mil­jen! Al­la stjär­nor och fa­vo­rit­hun­dar in­tar sce­nen på Par­til­le Are­na. Bar­nen i publi­ken hjäl­per till att lö­sa myste­ri­et om borg­mäs­ta­rens för­svin­nan­de. Med Nyt­ta och Nöje 396 kr (ord pris 495 kr). Be­grän­sat an­tal bil­jet­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.