Stor scen­konst på Folk­te­a­tern

Strömstads Tidning - - Nytta & Noje -

Histo­ri­en om den lil­la byn Dog­vil­le, ett fat­tigt sam­häl­le där allt av­gjor­des i kyr­kan. ”Publi­ken är att gra­tu­le­ra för möj­lig­he­ten att upp­le­va scen­konst på den­na ni­vå.” GP. Med N&N: 160 kr/per­son (ord 280 kr). Max 4 bil­jet­ter/per­son. 1, 2, 8 och 9 no­vem­ber. Be­grän­sat an­tal plat­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.