Förd till sjuk­hus ef­ter bråk på Prästäng­en

Strömstads Tidning - - Nyheter -

STRÖMSTAD: Två män bör­ja­de ar­gu­men­te­ra med varand­ra, och dis­kus­sio­nen spå­ra­de ur. Den ena av män­nen fick fö­ras till sjuk­hus ef­ter att ha bli­vit knuf­fad till mar­ken.

Det var på tis­dags­ef­ter­mid­da­gen som po­li­sen tog in en an­mä­lan och motan­mä­lan om miss­han­del, al­ter­na­tivt ofre­dan­de, vid Prästängs­vä­gen i Strömstad.

– Bäg­ge män­nen har knuf­fat på varand­ra. Den ene av dem ram­la­de och slog sig. I nu­lä­get är det in­te sä­kert om det rör sig om miss­han­del, sä­ger po­li­sens pressta­les­per­son Ulla Brehm.

En­ligt po­li­sen är brå­kets bak­grund oklar.

– En av män­nen, som är i 60-års­ål­dern, är av­förd till sjuk­hus ef­ter att ha ska­dat fo­ten, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.