Rätt om Sven-åke Pers­son

Strömstads Tidning - - Nyheter -

RÄTTELSE:

I ar­ti­keln om den sats­ning som Prak­ti­ker­tjänst vill gö­ra på Strömstads sjuk­hus stod det ”Svenå­ke Pers­son, KD”. Sven-åke Pers­son med­de­lar att han in­te är med­lem i KD ut­an var med på mö­tet som re­pre­sen­tant för Jour Strömstad. Miss­ta­get upp­stod på grund av en ti­di­ga­re de­batt mel­lan Sven-åke Pers­son och Kerstin Karls­son (L) ef­ter att Pers­son för­sökt vär­va hen­ne till KD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.