Tog sig ur brin­nan­de bil vid Nord­by

Strömstads Tidning - - Nyheter -

NORD­BY: Ef­ter en av­kör­ning vid Nord­by bör­ja­de en bil att brin­na på lör­dags­kväl­len.

Olyc­kan in­träf­fa­de vid 21-ti­den och rädd­nings­tjänst, am­bu­lans och po­lis lar­ma­des till plat­sen på läns­väg 1037. Vid si­dan av bi­len, som stod i lå­gor, fanns två per­so­ner som lyc­kats ta sig ur bi­len på egen hand. De upp­ges ha va­rit lind­rigt ska­da­de, det är dock oklart om de för­des till sjuk­hus för om­plåst­ring. Po­li­sen skrev en an­mä­lan an­gå­en­de tra­fi­ko­lyc­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.