Sam­la­des till­sam­mans för ung­dom­sam­ne­sti

Strömstads Tidning - - Nyheter -

STRÖMSTAD: Un­der lör­da­gen hölls en ma­ni­fes­ta­tion på tor­get i Strömstad un­der pa­rol­len Sve­ri­ge för flyk­ting­am­ne­sti. Del­ta­gar­na ma­na­de till stopp för ut­vis­ning­ar till län­der i krig samt till am­ne­sti för Sve­ri­ges en­sam­kom­man­de ung­do­mar.

Folk­sam­ling­en på tor­get tän­de ljus och höll upp teck­ning­ar av rö­da hjär­tan.

Liknande ma­ni­fes­ta­tio­ner på­gick run­tom i Sve­ri­ge un­der lör­da­gen som ett na­tio­nellt ini­ti­a­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.