Snat­ta­de på Sy­s­te­met i Strömstad

Strömstads Tidning - - Nyheter -

STRÖMSTAD: En man greps, miss­tänkt för att ha för­sökt sno med sig al­ko­hol från Sys­tem­bo­la­get i Strömstad.

Det var vid 15:42 på tis­dags­ef­ter­mid­da­gen som lar­met gick till po­li­sen. En man i 20-års­ål­dern ha­de stop­pats av per­so­na­len när han för­sök­te sno med sig al­ko­hol till ett vär­de av 350 kro­nor.

Po­li­sen dök upp och grep man­nen, som är miss­tänkt för ringa stöld (det som ti­di­ga­re be­teck­na­des som snat­te­ri).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.