Fler hun­dar ska­das av vild­svin

Strömstads Tidning - - Nyheter -

SVE­RI­GE: Var­je år ska­das el­ler dö­das minst ett hund­ra­tal hun­dar när de träf­far på vild­svin i skog och mark. Un­der för­ra året öka­de an­ta­let hun­dar som ska­da­des el­ler dö­da­des av vild­svin med 23 pro­cent, vi­sar ska­desta­tistik från Agria Djur­för­säk­ring.

160 hun­dar ska­da­des så il­la att de fick upp­sö­ka ve­te­ri­när.

Vildsvi­nens geo­gra­fis­ka sprid­ning ökar. Po­pu­la­tio­nen är störst i söd­ra och mel­lers­ta de­lar­na av lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.