17-åring gläns­te mot Le­rum

Strömstads Tidning - - Sport - THOMAS BENNELIND 0526-624 07 [email protected]­nb.se

Lions är till­ba­ka i vin­nar­spå­ret. Se­rie­seg­ra­ren tog tre enk­la po­äng mot bot­ten­la­get Le­rum. 17-åri­ge Le­on Gil­ler­stedt sva­ra­de för tre av la­gets sju mål. – Nu ser vi fram emot att spe­la i all­tre­an, sä­ger Lhc-trä­na­ren Mathias Gil­ler­stedt.

För­lus­ten i för­ra om­gång­en mot Munke­dal var lagd till hand­ling­ar­na. På tis­dags­kväl­len ha­de ta­bel­let­tan i hoc­keytre­an säk­rat tre pin­nar ef­ter 7-2 mot Le­rum i Vätt­le­hal­len. Även om Lions var re­jält ska­de­skju­tet vi­sa­de man upp en im­po­ne­ran­de bredd. Sak­na­des gjor­de ton­gi­van­de spe­la­re som El­li­ot Gil­ler­stedt, Pa­trik Ols­son och Os­kar Spires.

MEN ISTÄL­LET KLEV bland and­ra ung­do­mar­na An­ton Matts­son och Hampus Elofs­son fram. Du­on im­po­ne­ra­de på Mathias Gil­ler­stedt.

– Det var rik­tigt skönt att vi fick av­slu­ta se­ri­en med en se­ger. Se­dan var det ro­ligt att vå­ra yng­re spe­la­re tog för sig, sä­ger trä­na­ren.

Lions fick ti­digt matchen dit man vil­le. Pet­ter Ska­rin, Victor Dahlstedt och Le­on Gil­ler­stedt gjor­de mat­chens tre förs­ta mål in­nan Le­rum strax fö­re pe­ri­od­vi­lan re­du­ce­ra­de ge­nom Lu­kas Gustaf­son.

Mit­ten­pe­ri­o­den blev till en be­hag­lig re­sa för LHC som ut­ö­ka­de till 4-1 och 5-1 ef­ter mål av Daniel Pal­mqvist och Måns Ax­els­son.

Le­rum fick viss kän­ning på se­rie­seg­ra­ren när Lu­kas Gustafsson sva­ra­de för sitt and­ra mål.

Gäs­ter­na vil­le dock an­nat. Snabb replik le­ve­re­ra­des av Le­on Gil­ler­stedt. Men 17-åring­en nöj­de sig in­te där. Med en mi­nut kvar av matchen tryck­te han dit sitt tred­je mål för kväl­len.

När­mast vän­tar spelup­pe­håll in­nan all­tre­an startar upp om två vec­kor.

Bild: THOMAS BENNELIND

SÄKRA PO­ÄNG. Näs­tjum­bon ha­de in­te myc­ket att sät­ta emot se­rie­seg­ra­ren Lions. (Ar­kiv­bild)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.