Suc­cé för Lions i Gp-puc­ken

Strömstads Tidning - - Sport - THOMAS BENNELIND 0526-624 07 [email protected]­nb.se

Lions U10-lag är vi­da­re i an­ri­ka Gp-puc­ken. Ef­ter hel­gens lyc­ka­de mat­cher i Gö­te­borg kan spe­lar­na och le­dar­na nu blic­ka fram­åt mot A-slut­spel. – Så­da­na här resor och cu­per byg­ger vi-käns­la, sä­ger lag­le­da­ren Jo­han Ro­sengren.

Det blev ti­dig upp­stig­ning när la­get i hel­gen res­te ner till Gö­te­borg och Kor­te­da­la för Gp-puc­kens grupp­spel. När Lions, i fy­ra av fem mat­cher läm­na­de rin­ken som seg­ra­re, säk­ra­des andra­plat­sen och bil­jet­ten till A-slut­spe­let bakom grup­pet­tan Han­hals. Lag­le­da­ren och trä­na­ren Jo­han Ro­sengren hyllar de unga kil­lar­nas in­ställ­ning, och blic­kar un­der mån­da­gen till­ba­ka på en fin dag i la­gan­dans tec­ken.

– Vi spe­la­de mot bra lag, och kän­de att vå­ra kil­lar väx­te med upp­gif­ten. Det var fan­tas­tiskt ro­ligt, sä­ger han.

MEN DET GICK i bör­jan in­te på räls för LHC. Stor­för­lust i förs­ta matchen mot Han­hals (0-7) var in­te vad man kun­de kal­la för en mjuk­start. Ef­teråt sam­la­de le­dar­na ihop la­get. Med upp­munt­ran­de ord fyll­des truppen på med ny ener­gi.

– Det var väl in­te helt op­ti­malt för oss. Fast ef­ter för­lus­ten ha­de vi ett li­tet snack. Vi frå­ga­de då spe­lar­na om de kom ihåg Hovåscu­pen. Där för­lo­ra­de vi ock­så förs­ta matchen, som vi även då spe­la­de mot Han­hals. Men se­dan vann vi res­ten, sä­ger le­da­ren.

Tänd­ning­en och de pep­pan­de or­den från trä­narsta­ben gick hem hos spe­lar­na.

NÄR DA­GEN AV­SLU­TA­DES blev ut­gång­en av grupp­spe­let nå­got av en fa­vo­rit i re­pris. La­gen som fick se sig be­seg­ra­de av Lions var Gö­te­borg, Bäc­ken, Var­berg och Möln­dal.

– Det här är förs­ta året som vi är med i Gp-puc­ken. Jag tyck­te att det kän­des som att det he­la ti­den var at­ti­ty­den: ”En för al­la, al­la för en”. Att kom­ma iväg på så­da­na här resor och cu­per byg­ger vi-käns­la. Det här blev en po­si­tiv och stor hän­del­se för bar­nen, sä­ger Jo­han Ro­sengren.

Nu lad­das det om in­för A-slut­spe­let. Men först, när­ma­re be­stämt till hel­gen, ska spe­lar­na och ledare ha en fin sam­ling på Lions­hov.

– Ef­ter trä­ning­en på lör­dag ska vi fi­ra li­te med att fi­ka till­sam­mans. Det tyc­ker jag att spe­lar­na är vär­da, sä­ger Lions­le­da­ren.

Bild: PRIVAT

VI­DA­RE. Lions U10-lag är kla­ra för A-slut­spel i Gp-puc­ken. Här po­se­rar de unga spe­lar­na ef­ter mat­cher­na som spe­la­des i Is­da­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.