Slöjd och spe­le­män un­der hel­gen

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje -

STRÖMSTAD: Strömstads Slöjd- och hant­verks­för­e­ning har ti­di­ga­re va­rit del av jul­mark­na­den på mu­se­et men gör i år ett för­sök med egen lo­kal. Med start på fre­dag och fram till 15 de­cem­ber har för­e­ning­en jul­mark­nad på Nor­ra Hamn­ga­tan i den lo­kal där kläd­bu­ti­ken Ra­bal­der hål­ler till som­mar­tid.

På mu­se­et har Rö­da Kor­set, Väst­kust­kyr­kan och Sycos Vän­ner jul­mark­nad un­der lör­da­gen. Mu­se­et har ock­så kvälls­öp­pet på fre­dag med bland an­nat mu­sikun­der­håll­ning av Hog­da­ling­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.