Höst/vin­ter

Strömstads Tidning - - Insidan -

Hös­ten har gått över till vin­ter

ing­en snö, inga ski­dor som slin­ter. Björ­nar­na har gått i ide så även björk och vi­de.

Bar­fros­ten vit­fär­gar ängs­grä­set

även på trä­den, så ock på stängs­let.

Frost­rö­ken man ser från häs­tens mu­lar

som i ute­spil­tan på hav­ren mum­sar.

Dju­ren nu i bå­sen si­na står

där vän­tar dom på att det skall bli Vår.

Fast nu är det vin­ter och ky­la

i fjär­ran hör man var­gen yla.

Njut av höst/vin­ter­kväl­lar mör­ka

tänd ljus, en bra­sa, el­ler gå till “kjör­ka”.

Där fin­ner du sjä­la­ro och still­het

och hö­ra histo­ri­en om han som vi­la­de på strå­et

”LEFFE”

Bild: LUDVIG MATTS­SON

VECKANS BILD. Ludvig Matts­son, med­lem i Fa­ce­book­grup­pen ”I lo­ve Strömstad”, har skic­kat in den­na vack­ra bild av sko­gen en vin­ter­dag på Öd­dö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.