Kom­mu­nen bju­der äld­re på lunch

Strömstads Tidning - - Nyheter -

TANUM: Med vin­ter­väd­ret föl­jer ky­la och hal­ka. För att mins­ka ris­ken för fall­ska­dor er­bju­der nu Ta­nums kom­mun en gra­tis lunch till de kom­mu­nin­vå­na­re som är 70 år och äld­re och har köpt nya halk­skydd.

Man får ta med kvit­tot och vi­sa upp det i mat­sa­len på nå­got av kom­mu­nens äldre­bo­en­den. Vill man äta på Kal­kås­li­den el­ler Tär­ne­går­den får man be­stäl­la mat da­gen in­nan, med­de­lar kom­mu­nen på sin hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.