Kult­band till Gre­bys

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje / Namn & Nära - JAKOB SIMONSON 0526-624 10 [email protected]­nb.se

Var­ma­re än körv, det gam­la Strömstads­be­kan­ta kult­ban­det, gäs­tar Gre­bys den 7 de­cem­ber.

Spel­ning­ar­na på re­stau­rang Si­mo­na på 80-ta­let är le­gen­da­ris­ka. Var­ma­re än körv, Tot­ta Näslunds, Nik­ke Ströms och Mats Ro­nan­ders gam­la band som i många år spe­la­de i Strömstad om som­rar­na, gäs­tar Gre­bys på fre­dag den 7 de­cem­ber.

Då med upp­sätt­ning­en Ola Bjur­man, Beng­an Blom­gren, Has­se Ols­son, Nik­ke Ström och Pel­le Al­sing.

Se­nast ban­det gäs­ta­de nor­ra Bo­hus­län var i feb­ru­a­ri i år, då Var­ma­re än körv spe­la­de på Ska­ge­rack Strand med sång­ers­kan Jenny Sil­ver som gästar­tist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.