Stock­holm Swing All Stars

Strömstads Tidning - - Nytta & Nöje -

Stock­holm Swing All Stars med si­na star­ka in­di­vi­du­el­la rös­ter för­pac­ka­de i ny­skriv­na ar­range­mang är nå­got all­de­les ex­tra. Pris: 225 kr/pers plus 25 kr i ser­vice­avg. (ord pris 335 kr/pers plus ser­vice­avg.) Kon­ser­ten äger rum i sto­ra salen på Gö­te­borgs Kon­sert­hus lör­da­gen den 2 feb­ru­a­ri 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.