Jok­k­mok­ks mark­nad

Strömstads Tidning - - Nytta & Nöje -

And­ra hel­gen i feb­ru­a­ri 2019 bju­der lil­la Jok­k­mokk in till en sprud­lan­de folk­fest! Vi fly­ger di­rekt från Land­vet­ter till Lu­leå, till­bring­ar en hel­dag på Jok­k­mok­ks Mark­nad. Vi be­sö­ker även Snöslot­tet i Ke­mi, Fin­land samt världs­be­röm­da Tre­e­ho­tel med ho­tell­rum up­pe i trä­den, vi får lä­ra mer i Bo­den om hur Sve­ri­ge och värl­den fun­ge­ra­de un­der krigs­tid och gå på lykt­vand­ring i Gam­mel­stads Kyrk­by. Kanske får vi även upp­le­va det ma­gis­ka norr­ske­net! Da­tum: 8 – 12 feb­ru­a­ri 2019. Pris: 10.980 kr (del i dub­bel­rum) En­kel­rumstillägg 1500 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.