Non-vi­o­lence skulp­tu­rer gjor­da av Hå­kan Hell­ström och brö­der­na Lun­dqvist

Strömstads Tidning - - Nytta & Nöje -

Den ska­pa­des av Carl Fred­rik Reu­terswärd som en hyll­ning och ett min­nes­mär­ke över John Len­non ef­ter att han blev mör­dad i New York 1980. Vid köp skän­ker du ett be­ty­dan­de och vik­tigt bi­drag till Non-vi­o­lence Pro­ject. Ver­sion från Hen­rik & Jo­el Lun­dqvists skulp­tur som är döpt till ”830 13 for Pe­a­ce”. Skulp­tur 19cm 4 500kr, skulp­tur 40cm 15 000kr, skulp­tur 100cm 65 000kr. Ver­sion gjord av Hå­kan Hell­ströms skulp­tur som är döpt till ”Pe­a­ce N Luv”. Skulp­tur 19cm 4 500kr, skulp­tur 40cm 15 000kr, skulp­tur 100cm 65 000kr. Frakt och moms in­går i pri­ser­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.