Räk­nar med fy­sisk pre­miär

Strömstads Tidning - - Sport - THO­MAS BENNELIND

Trä­na­ren Mat­hi­as Gil­ler­stedt ef­ter­ly­ser nog­grann­het i de­fen­si­ven. Näs­tan li­ka vik­tigt är det ock­så att Filip Hil­mers­son tar med sig form­top­pen. Hoc­keytre­ans po­äng­kung blir en vik­tig pus­sel­bit för Lions när all­tre­an in­leds.

– Det känns jäk­ligt spän­nan­de. Vi kän­ner oss väl­digt po­si­ti­va in­för den nya se­ri­en. Det kom­mer att bli myc­ket tuf­fa­re, men al­la i la­get är oer­hört tag­ga­de. Mo­ra­len i la­get är hög, sä­ger Filip Hil­mers­son.

Att det rå­der op­ti­mism i Lions är det ing­en som kan ta mis­te på. Se­ri­seg­rar­na i hoc­keytre­an har väs­sat for­men in­för sön­da­gens pre­miär på bor­t­ais mot Lid­kö­ping. Mot­stån­dar­la­get slu­ta­de tvåa i hoc­keytre­an söd­ra B bakom Nit­torp – som ock­så in­går i all­tre­an söd­ra A.

MED 21 POÄNG to­talt – åt­ta mål och 13 as­sist – vann Filip Hil­mers­son po­äng­li­gan i hoc­keytre­an söd­ra A. Bakom ha­de han sig en yt­ter­li­ga­re av Lhc-spe­la­re: El­li­ot Gil­ler­stedt, Måns Ax­els­son och Le­on Gil­ler­stedt. Så hur form­stark kän­ner sig Filip Hil­mers­son in­för mö­tet med Lid­kö­ping?

– Min egen form är väl­digt bra. Ti­di­ga­re sä­song­er har jag kanske åkt på dip­par, men i år har det än­nu in­te bli­vit så. Spe­let har he­la ti­den flu­tit på – pre­cis som med var­dags­li­vet kring hoc­keyn. Det känns jät­teskönt, sä­ger han.

LID­KÖ­PING RED ROOSTERS sam­la­de ihop 33 poäng. Bakom mål­skill­na­den 85–43 döl­jer sig bland and­ra 23-åri­ge Victor Sved­berg. For­war­den stod sä­song­en 2017-2018 för ma­ka­lö­sa 62 poäng. Hit­tills i år är han up­pe i 28.

Sved­berg blir en av fle­ra spe­la­re för Lhc-bac­kar­na att hål­la ögo­nen på.

Filip Hil­mers­son tror ock­så att Lions får kav­la upp är­mar­na i Lid­kö­pings ishall.

– Vi är lad­da­de. Jag kän­ner till Lid­kö­ping se­dan ti­di­ga­re. De spe­lar gans­ka fy­siskt och är skrid­s­kostar­ka. Jag skul­le sä­ga att de är bra över­lag och väl­digt jäm­na. Det kom­mer att bli tufft, men ock­så väl­digt ro­ligt, sä­ger han.

Bild: THO­MAS BENNELIND

BLICKAR MOT ALL­TRE­AN. Po­äng­star­ke Filip Hil­mers­son har un­der hös­ten le­ve­re­rat för Lions i hoc­keytre­an. Nu skärps kra­ven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.