Stal kas­sa­skåp – kam­ma­de noll

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Pon­tus Jo­hans­son Tho­mas Ben­nelind

Ny­he­ter: På jul­dags­mor­go­nen pas­sa­de tju­var­na på att bry­ta sig in på re­stau­rang Backlunds i Strömstad. De fick med sig ett kas­sa­skåp – men de blev nog be­svik­na när de öpp­na­de det. Tju­var­na ha­de ock­så bru­tit upp två kas­sa­ap­pa­ra­ter. Men även där kam­ma­de tju­var­na noll.

Ett in­brott på re­stau­rang Backlunds äg­de rum un­der jul­da­gens mor­gon – men myc­ket till byte fick man in­te med in­te med sig. – De ha­de ta­git sig in ge­nom att slå sön­der en­tré­dör­ren, men de fick ba­ra med sig vårt sto­ra tom­ma kas­sa­skåp, sä­ger de­lä­ga­ren Da­ni­el Olofs­son.

Det var kloc­kan 06.36 på jul­da­gen som po­li­sen lar­ma­des om in­brot­tet på re­stau­rang­en som lig­ger i cen­tra­la Strömstad. Vid po­li­sens an­komst fanns ing­en miss­tänkt kvar på plat­sen och ing­en har än­nu gri­pits.

En an­mä­lan om stöld ge­nom in­brott är upp­rät­tad, ef­tersom ett kas­sa­skåp har stu­lits.

– Dä­re­mot har jag inga upp­gif­ter på hur de har ta­git sig in i re­stau­rang­en, sa Jen­ny Widén, pressta­les­per­son på po­li­sen re­gi­on Väst, på för­mid­da­gen.

Da­ni­el Olofs­son, de­lä­ga­re av re­stau­rang­en Backlunds, var led­sen över in­brot­tet men be­rät­ta­de på an­nan­da­gen att det en­da som i nu­lä­get sak­na­des är kas­sa­skå­pet – som var tomt.

– De ha­de ta­git sig in ge­nom att slå sön­der en­tré­dör­ren, men de fick ba­ra med sig vårt sto­ra tom­ma kas­sa­skåp, sä­ger krö­ga­ren Da­ni­el Olofs­son.

Tju­var­na ha­de ock­så bru­tit upp två kas­sa-ap­pa­ra­ter.

Men även där kam­ma­de tju­var­na noll, då re­stau­rang­en in­te han­te­rar kon­tan­ter, be­rät­tar Da­ni­el Olofs­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.