Kroc­ka­de och greps av po­lis

Strömstads Tidning - - Nyheter - JAKOB SIMONSON 0526-624 10 jakob.simonson@st­nb.se

En man i Fjällbacka greps av po­li­sen ef­ter en bil­jakt som led­de till krock. Han ha­de nar­ko­ti­ka i blo­det och va­pen i bi­len. Nu döms han till skydds­till­syn.

En man i 50-års­ål­dern i Fjällbacka döms vid Ud­de­val­la tings­rätt för i tur och ord­ning grovt ratt­fyl­le­ri, va­pen­brott, vårds­lös­het i tra­fik och grov olov­lig kör­ning.

Det var den 16 maj 2016 man­nen för­följ­des av po­li­sen i Ding­le då han kör­de bil med nar­ko­ti­ka i blo­det. Man­nen för­sök­te kö­ra ifrån po­li­sen och or­sa­ka­de där­med en tra­fi­ko­lyc­ka, var­på po­li­sen grep ho­nom.

I DO­MEN BE­DÖMS brot­tet, ratt­fyl­le­ri, som grovt ef­tersom kör­ning­en in­ne­bar på­tag­lig fa­ra för tra­fik­sä­ker­he­ten. Man­nen döms ock­så för va­pen­brott då han in­ne­haft en el­pi­stol, som är jäm­ställd med skjut­va­pen, ut­an till­stånd.

Man­nen för­sök­te kö­ra ifrån po­li­sen och or­sa­ka­de där­med en tra­fi­ko­lyc­ka

Ef­ter att man­nen åkt fast i Ding­le hän­de sam­ma sak igen två vec­kor se­na­re i Ly­se­kil.

Man­nen kör­de då, på­ver­kad av nar­ko­ti­ka, och när po­li­sen för­följ­de ho­nom ga­sa­de han på och or­sa­ka­de ka­os i tra­fi­ken då han kör­de på väns­ter si­da mot mö­tan­de tra­fik.

Även den 24 sep­tem­ber 2015, då po­li­sen för­sök­te stop­pa den nar­ko­tikapå­ver­ka­de man­nen i Ud­de­val­la, för­sök­te han kö­ra ifrån po­lis­bi­len och or­sa­ka­de även då en krock med en mö­tan­de bil.

MAN­NEN MEDGER AN­SVAR för brot­ten, men för­ne­kar att hans kör­ning in­ne­bu­rit på­tag­lig fa­ra för tra­fik­sä­ker­he­ten. Han fö­re­kom­mer se­dan ti­di­ga­re un­der 46 av­snitt i be­last­nings­re­gist­ret. Man­nen döms till skydds­till­syn, till­sam­mans med vård och be­hand­ling un­der led­ning av fri­vår­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.