Bråk slu­ta­de med an­mä­lan om miss­han­del

Strömstads Tidning - - Nyheter -

GREBBESTAD: Un­der sön­dags­kväl­len ska två al­ko­holpå­ver­ka­de gäs­ter ha or­sa­kat pro­blem in­ne i en av re­stau­rang­er­na ne­re vid ham­nen i Grebbestad då de brå­kat. De bå­da män­nen blev av­vi­sa­de från plat­sen och brå­ket fort­sat­te ut­om­hus.

Po­lis till­kal­la­des till plat­sen och ta­la­de med bå­da män­nen, där­ef­ter ska en, el­ler bå­da män­nen ha an­mält om miss­han­del. Om det verk­li­gen sked­de en miss­han­del är fort­fa­ran­de oklart en­ligt po­li­sen, då män­nen var på­tag­ligt be­ru­sa­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.