Togs i tul­len med 1,7 ton mat i bi­len

Strömstads Tidning - - Nyheter -

SVINESUND: En­ligt NRK ska en fö­ra­re ha ta­gits med 1,7 ton livsmedel i bi­len vid Svinesund sent i sön­dags kväll. Man­nen kör­de i den rö­da zo­nen från E6 och sa att han ha­de med sig 184 ki­lo va­ror.

När bi­len se­dan kon­trol­le­ra­des vi­sa­de sig dock att han för­sök­te döl­ja 1,5 ton mat som han ha­de gömt i bi­len. En­ligt NRK ska allt ha va­rit ita­li­ens­ka va­ror, bland an­nat korv, oliv­ol­ja och ost. Det finns in­di­ka­tio­ner på att va­ror­na var av­sed­da för för­sälj­ning på mark­na­der och and­ra eve­ne­mang i Nor­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.