Min­nes­mär­ket frä­schas upp in­för 300-års­ju­bi­le­et

Strömstads Tidning - - Historiska Nedslag - MARITA ADAMSSON

Stri­den 1717 när Tor­dens­kjold slogs till­ba­ka fick ett min­nes­mo­nu­ment på 200- års­da­gen, 8 juli 1917. Nu frä­schas det upp in­för lör­da­gens hög­tid.

Konst­nä­ren Si­nisha Bo­zu­no­vic har den se­nas­te vec­kan stått i hård vind och lagt svart färg i den bit­vis näs­tan osyn­li­ga tex­ten på ste­nen: ”Till min­ne av se­gern på Strömstads redd 8 juli 1717 .... ”.

Högst upp ska Karl XII: s em­blem fyl­las i med blad­guld, ett kne­pigt fö­re­tag i blås­ten ef­tersom ar­ken bok­stav­li­gen är blad­tun­na.

– Det här är en ve­mo­dig upp­gift. I krig är al­la för­lo­ra­re. De 350 som stu­pa­de här vil­le nog in­te men fick ge si­na liv för po­li­ti­ken, sä­ger han.

När det­ta är klart ger sig Si­nisha i kast med fler blad­guld­s­upp­gif­ter. Även de kung­li­ga namn­teck­ning­ar­na; Oscars ne­dan­för La­hol­men samt Haa­kons, Gustav VI Adolfs och drott­ning Lou­i­ses vid trap­pan mel­lan Pla­gen och Bad­hus­ga­tan, ska åter­få sin for­na glans.

Bild: MARITA ADAMSSON

MÅ­LAR. Si­nisha Bo­zu­no­vic har fått i uppdrag att fyl­la i tex­ter och namn­teck­ning­ar på kung­li­ga min­nes­mär­ken kring Strand­pro­me­na­den och La­hol­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.