Old school-country på Rock Ri­ver Ci­ty

Strömstads Tidning - - Namn & Nära - JA­KOB SIMONSON 0526-624 10 ja­kob.simonson@st­nb.se

På fre­dag spe­lar ”fy­ra gam­la gub­bar” klas­sis­ka countrylå­tar i en pas­san­de mil­jö: Rock Ri­ver Ci­ty i Hog­dal.

Väs­tern­byn hål­ler öp­pet var­je dag un­der juli och på helg­kväl­lar­na blir det en del upp­trä­dan­den på den ny­bygg­da kon­sertsce­nen. På fre­dag är det dags för Strömstads­ban­det Co­ver Gre­ens, be­stå­en­de av Åke Can­dell, Roy Lundseie, Leif Ek­man och Has­se Ekelund, som änt­rar sce­nen för att ri­va av ett set med countrylå­tar.

Ban­det star­ta­de för ett par år se­dan.

– Vi är fy­ra gam­la gub­bar med röt­ter­na i di­ver­se oli­ka mu­sik­gen­rer, sä­ger Åke Can­dell.

Roy Lundseie är fö­re det­ta pro­fes­sio­nell dans­bands­mu­si­ker som tur­ne­ra­de Nor­ge runt på 70-ta­let. Leif Ek­man spe­lar dans­band med Kurt-jer­rys, och Has­se Ekelund är jazz­mu­si­ker. Vad kom­mer ni att spe­la för lå­tar på Rock Ri­ver Ci­ty?

– Det blir old school-countrylå­tar av ar­tis­ter som Buck Owens, Bob­by Ba­re och Kris Kristof­fer­son. Plus Ray Char­les, som gjor­de ett par country­al­bum, sä­ger Åke Can­dell.

Ar­tistupp­trä­dan­de­na kom­mer att fort­sät­ta på Rock Ri­ver Ci­ty un­der som­ma­ren. Den 22 juli står Carl Ax­éll på scen, med en tri­bu­te-kon­sert till le­gen­da­ris­ke country­ar­tis­ten Way­lon Jen­nings ära.

– Vi ha­de in­vig­ning av den nya sce­nen i lör­dags. Rock Ri­ver Ci­ty fi­rar 15 år, så vi sat­sar li­te ex­tra i som­mar, sä­ger Kristi­na Dan­ha­ge som dri­ver väs­tern­byn till­sam­mans med Kjell Nil­sen.

Bild: JA­KOB SIMONSON

CO­VER GRE­ENS. Leif Ek­man, Has­se Ekelund, Roy Lundseie och Åke Can­dell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.