Som­marskoj bakom 120 ope­ra­tio­ner

Strömstads Tidning - - Nyheter -

SARPSBORG: De se­nas­te två vec­kor­na har va­rit in­ten­si­va för Kal­nes sjuk­hus. 120 ope­ra­tio­ner har ge­nom­förts un­der ti­den och bo­ven i dra­mat ska va­ra som­marak­ti­vi­te­ter. Det är till ex­em­pel ben­brott från ung­do­mar som hop­pat studs­mat­ta, åkt ska­te­board och rå­kat ut för cy­ke­lo­lyc­kor.

Men ock­så ar­bets­ska­dor från till ex­em­pel snic­ke­ri och ställ­nings­ar­be­te är mer van­ligt un­der som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.