Ka­kor i be­slag på Svinesund

Strömstads Tidning - - Nyheter - MARITA ADAMSSON

SVINESUND: Sent i mån­dags kväll 10 ju­li kör­de en ut­ländsk trai­ler från nors­ka tul­lens kon­troll­om­rå­de på Svinesund ut­an att de­kla­re­ra någ­ra va­ror och ut­an att stan­na för kon­troll.

En tull­patrull följ­de ef­ter och fann bi­len på en par­ke­rings­plats norr om sta­tio­nen. Det vi­sa­de sig att chauf­fö­ren in­te ha­de de tull­pap- per han skul­le ha och spe­di­tö­ren ha­de ti­di­ga­re bett ho­nom åka till Sve­ri­ge för att häm­ta pap­pe­ren. Han res­te till­ba­ka till Sve­ri­ge men åter­vän­de ut­an att ha med de nöd­vän­di­ga pap­pe­ren.

I bi­lens släp fann tul­lar­na två pal­lar med näs­tan 2,2 ton bak­verk som be­slag­togs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.