Sneg­lar mot Nor­ge

Strömstads Tidning - - Sidan 1 -

Bris­ten på all­män­lä­ka­re är stor i nor­ra Bo­hus­län. Just nu på­går ett na­tio­nellt re­form­ar­be­te för att rå­da bot på pro­ble­met och sam­ti­digt flyt­ta över vård från sjuk­hu­sen till vård­cen­tra­ler­na. I ar­be­tet står den nors­ka sjuk­vår­den som fö­re­bild, då den bland an­nat har en bätt­re till­gäng­lig­het i sin pri­mär­vård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.