Där­för mår du bra i sko­gen …

Strömstads Tidning - - Puls -

FRI­LUFTS­LIV: Att va­ra om­gi­ven av träd ska ha häl­so­ef­fek­ter som sänkt puls, sänkt blod­tryck, mins­kad pro­duk­tion av stress­hor­mo­ner och mins­kad risk för de­pres­sion, skri­ver Topp­häl­sa. Dess­utom ska sko­gen få vårt im­mun­för­svar att bli star­ka­re, vil­ket en­ligt tid­ning­en be­ror på att vi i sko­gen an­das in es­sen­ti­el­la ol­jor som skyd­dar väx­ter mot in­sekt­soch bak­te­ri­e­an­grepp. Vips har du än­nu en an­led­ning att väl­ja skogs­sti­gar fram­för löp­band.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.