För­följ­de rå­na­re till fots

Strömstads Tidning - - Nyheter - JULIA SANDSTÉN VIKBERG VICTOR BLOMDAHL

Fy­ra maske­ra­de per­so­ner rå­na­de en bu­tik i Sä­ve­näs med ett pi­stol­lik­na­de fö­re­mål. En po­lis­man blev påkörd i sam­band med jak­ten ef­ter rå­nar­na. Po­li­sen för­des till sjuk­hus men hans liv gick in­te att räd­da.

En 43-årig po­lis­man blev på sön­da­gen ihjäl­körd i sam­band med en po­lis­jakt. Jak­ten på­bör­ja­des ef­ter att fy­ra per­so­ner be­gått ett väp­nat rån i en bu­tik på Kag­ge­ledstor­get, i Björke­kärr i öst­ra Göteborg. Tre av rå­nar­na sprang över mo­tor­vä­gen E20 vid Ånäs­mo­tet.

När po­lis­man­nen följ­de rå­nar­na till fots över vägen blev han påkörd av en bi­list. Han för­des med am­bu­lans till Sahl­grens­ka Uni­ver­si­tet­sjuk­hu­set, men hans liv gick in­te att räd­da.

Det var vid halv tio-ti­den på sön­dags­för­mid­da­gen po­li­sen lar­ma­des om att en tips- och to­baks­bu­tik vid Kag­ge­ledstor­get ha­de bli­vit rå­nad.

– Det var fy­ra per­so­ner som rå­na­de bu­ti­ken. En av dem ho­ta­de per­so­na­len med ett pi­stol­lik­nan­de fö­re­mål, sä­ger Chris­ter Fux­borg, po­li­sens pressta­les­per­son vid re­gi­on Väst.

Per­so­ner­na av­vek från plat­sen i en bil. En po­lishe­li­kop­ter och po­lis­pa­trul­ler an­vän­des för att ja­ga ef­ter gär­nings­män­nen. Tre per­so­ner som setts springa över E20 in­vid Ånäs­mo­tet kun­de gans­ka snabbt gri­pas.

– Men de är fy­ra styc­ken. De sprang över E20 vil­ket gjor­de att vi fick stänga av vägen kort för att he­li­kop­tern skul­le kun­na as­si­ste­ra i gri­pan­det av de tre män­nen, sä­ger Chris­ter Fux­borg.

Det var i sam­band med gri­pan­det som po­lis­man­nen blev ihjäl­körd.

Jak­ten ef­ter den fjär­de gär­nings­man­nen fort­sat­te och 30 mi­nu­ter se­na­re greps även den per­so­nen i när­om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.