Bråk i Strömstad och Ta­num

Strömstads Tidning - - Nyheter -

STRÖMSTAD: Kloc­kan 21.27 på tis­dags­kväl­len fick po­li­sen larm om en miss­han­del i Ta­num. En man ska ha sla­git ner två per­so­ner i ett sällskap. Po­li­sen tar upp en an­mä­lan gäl­lan­de miss­han­del och hål­ler för­hör med per­so­ner på plat­sen. Ing­en av de in­blan­da­de per­so­ner­na be­höv­de upp­sö­ka läkar­vård. Kloc­kan 22.55 un­der sam­ma kväll lar­ma­des po­li­sen om ett bråk mel­lan två per­so­ner på en cam­ping­plats i Strömstad. En­ligt po­li­sens upp­gif­ter var per­so­ner­na på­ver­ka­de. Po­li­sen tar upp en an­mä­lan om miss­han­del. Ing­en be­höv­de upp­sö­ka läkar­vård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.