Röd­be­tor kan va­ra ut­märkt för hjär­tat

Strömstads Tidning - - Puls -

KOST: Fors­ka­re vid Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet ska un­der­sö­ka om man kan mins­ka ris­ken för hjärt- och kärl­sjuk­do­mar, di­a­be­tes och njur­svikt ge­nom att kon­su­me­ra myc­ket röd­be­ta. Te­sen bakom det he­la är att röd­be­tor in­ne­hål­ler sto­ra mäng­der ni­trat, vil­ket kan mot­ver­ka re­ak­tions­be­näg­na sy­re­för­e­ning­ar i cel­ler och or­gan. För­u­tom att fin­nas i röd­be­tor är ni­trat även na­tur­ligt fö­re­kom­man­de i bland an­nat spe­nat och ruco­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.