Förs­ta se­gern för SHK:S her­rar

Strömstads Tidning - - Sport - JA­KOB SIMONSON 0526-624 10 ja­kob.simonson@st­nb.se

Strömstads HK:S her­rar tog sin förs­ta vinst i se­ri­en i hel­gen, hem­ma mot Bal­tic. För da­mer­na blev det tuf­fa­re.

Ef­ter två oav­gjor­da mat­cher i di­vi­sion 4 slog SHK:S her­rar till med en se­ger hem­ma mot Bal­tic i lör­dags. Se­ger­siff­ror­na var 36-26.

– Vi fick upp li­te mer fart än vi pre­ste­ra­de se­nast, och vi ha­de någ­ra väl­digt bra in­di­vi­du­el­la pre­sta­tio­ner, sä­ger lag­le­da­ren Roger Elvevind.

Spe­lan­de trä­na­ren Gunnar Paul­sen var ett ut­rops­tec­ken – han gjor­de 13 av må­len. Mål­vak­ten Bent Jo­ar Wang gjor­de ock­så många vik­ti­ga rädd­ning­ar.

– Det känns bra att vi än­nu är obe­seg­ra­de, sä­ger Roger Elvevind.

Säm­re gick det för SHK:S dam­lag i hel­gen – de in­kas­se­ra­de sin fjär­de för­lust på fy­ra mat­cher i di­vi­sion 2, bor­ta mot Ön­ne­re­di­ter­na, med 10-37.

– Ja, det blev en stor­för­lust. Vi fick in­te till vårt eget spel, de var ett par num­mer för sto­ra, sä­ger trä­na­ren Christo­fer Filip­son.

Ön­ne­re­di­ter­na är ett far­mar­lag till Ön­ne­red som lig­ger i högs­ta dam­hand­bolls­se­ri­en, och en del som in­te får spel­tid i hu­vud­la­get luf­tas i Ön­ne­re­di­ter­na. Det och SHK:S tun­na trupp kan va­ra del­för­kla­ring­ar till den sto­ra för­lus­ten.

– Vi har ty­värr in­te många spe­la­re att ta av, i hel­gens match ha­de vi ba­ra en av­by­ta­re och då blir det för­stås tuf­fa­re, sä­ger Christo­fer Filip­son.

Här­näst blir det up­pe­håll – näs­ta match för her­rar­na är bor­ta mot Heid/möln­dal och för da­mer­na hem­ma mot Fjärås, bå­da mat­cher­na 12 no­vem­ber.

”Vi fick upp li­te mer fart än vi pre­ste­ra­de se­nast”

ROGER ELVEVIND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.