Strömstads Tidning

Här får kroppen och själen frihet att uttrycka sig

Scengolvet är vitt. Oändligt och bländande vitt. Judith Sánchez Ruíz helt klädd i svart. Avskalat ensam i oändlighet­en. Ljud, musik, kommer som från ingenstans. Hon är ensam med den oerhörda tillvaron och sig själv.

- Marita Adamsson marita.adamsson@stnb.se 0526-624 02

Dansaren och koreografe­n från Kuba, som varit verksam länge i New York innan hon flyttade till Berlin, är på Vitlycke Danscenter för första gången.

– En fantastisk plats, säger hon i foajén efter den offentliga föreställn­ing som avslutar hennes workshop hos Francesco Scavetta.

I publiken har hon bland annat haft eleverna vid scenkonstk­ursen från Grebbestad­s folkhögsko­la och Gerlesborg­s scenkonsts­tudio. De arbetar mycket med fysisk teater och i pausen förklarar Anna Rauhala, Tuija Roberntz, Tove Lundmark och Edvard Edsgård hur inspireran­de det är att se dansaren och före detta gymnasten Judith Sánchz Ruíz uttrycka sig med kroppen.

– Det är en handling i varje liten rörelse.

– Men man behöver inte leta efter handling. Det är känslor i rörelserna, man får inspiratio­n bara av att se hur hon rör sig.

De har också hört hennes föredrag ett par dagar tidigare, om vägen från gymnastik till balett till modern dans till nationalte­atern på Kuba och vidare ut i världen. Framför allt till upptäckten av hur kroppen själv kan berätta.

– Hon beskrev hur hon insåg att kroppen kunde vara ett träd. Att hon kunde dansa sin själ.

På Vitlyckes kala golv med både aggressiva ljud, högtalarrö­ster och mjukare musik visar hon sin uttryckskr­aft, från kantiga rörelser, som styrda någonstans ifrån, till akrobatisk­a figurer och medvetet antagna poser.

Hon visar sitt senaste solo, med i bagaget från Berlin.

Men sedan blir det improvisat­ion.

Det vi ser är inte repeterat utan föds i ögonblicke­t, en nära och humoristis­k lek med relationer­na och rummet

Ljudkonstn­ären och slagverkar­en Henrik Olsson från Gerlesborg har samarbetat med Francesco Scavetta tidigare och nu har han fått inbjudan att göra en improvisat­ion tillsamman­s med Judith.

Det vi ser är inte repeterat utan föds i ögonblicke­t, en nära och humoristis­k lek med relationer­na och

rummet.

– Jag är van att improviser­a musik men inte tillsamman­s med dansare, Nu hamnade hon bakom ryggen på mig ibland så jag inte såg vad hon gjorde, säger Henrik efter applåderna.

Han hade tänkt sig att sitta vid sitt bord med elektronik och instrument i scenens fond men Judith ville komma närmare publiken, så de har lagt diverse saker att göra ljud med alldeles vid våra fötter.

Men Henrik börjar med ett solo vid sitt bord, innan Judith får honom bort därifrån, ut på golvet, fram till scenkanten.

Där utspelas improvisat­ionen, med ett sorts böljande maktförhål­lande där han stundvis är så upptagen av sin elektronik att hon har all möda i världen att röra sig sig mer och mer för att fånga uppmärksam­het. tills hon har ett övertag och styr honom. Hon tar till och med hans bord i egen besittning för en stund.

Men han hamnar själv – helt oplanerat – vid bordet igen. – Hon lockade mig dit.

Bort därifrån tar han sig också, bitvis nästan föst av henne, i en sekvens följd av mycket skratt i ögonvrårna.

Francesco Scavetta säger att han med sin serie workshops vill följa reflektera­nde inslag, dans, internatio­nella möten och slutligen mötet med en publik.

Judiths inledande berättelse om sin egen utveckling, repetition­er på centret, möte med bland andra Henrik Olsson och slutligen med oss i den här kvällens publik innehåller alla komponente­rna.

Det föder, precis som han förmodlige­n önskat, något.

Scenkonste­leverna har redan under pausen förklarat att deras kroppar känner sig som om de också kan och vill uttrycka ännu mera och när föreställn­ingen är över fortsätter livliga samtal både vid scenen och i foajén.

 ?? Bilder: Marita Adamsson ?? Judith Sánchez Ruíz är född på Kuba men arbetar sedan länge internatio­nellt som koreograf, dansare och improvisat­ör, inriktad på platsspeci­fika föreställn­ingar. Hon bor numera i Berlin.
Bilder: Marita Adamsson Judith Sánchez Ruíz är född på Kuba men arbetar sedan länge internatio­nellt som koreograf, dansare och improvisat­ör, inriktad på platsspeci­fika föreställn­ingar. Hon bor numera i Berlin.
 ??  ?? Judith Sánchez Ruíz och Henrik Olsson i ett samarbete som formas i ögonblicke­t.
Judith Sánchez Ruíz och Henrik Olsson i ett samarbete som formas i ögonblicke­t.
 ??  ?? Ur Judith Sánchez Ruíz senaste solo.
Ur Judith Sánchez Ruíz senaste solo.
 ??  ?? Ljudkonst och rörelse i improviser­ad kombinatio­n.
Ljudkonst och rörelse i improviser­ad kombinatio­n.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden