Fak­ta: Bli över­sät­ta­re

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje -

Ut­bild­ning finns vid Gö­te­borgs, Stock­holms och Lunds uni­ver­si­tet, samt vid Lin­néu­ni­ver­si­te­tet (Väx­jö). Oli­ka in­rikt­ning­ar er­bjuds.

Mer in­fo: http://www.over­sat­tar­cent­rum.se/sv.html/bli-over­sat­ta­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.