Stop­pa­des med smug­gel­va­ror för fem­ton­de gång­en

Strömstads Tidning - - Nyheter -

En man i 40-års­ål­dern stop­pa­des i fre­dags kväll när han skul­le kö­ra in i Nor­ge vid gam­la Svi­nesunds­bron. Det skri­ver Hal­den Ar­bei­der­blad.

Man­nen ha­de gömt 316,8 li­ter öl i bi­len – bland an­nat i ett ut­rym­me vid pas­sa­ge­rar­sä­tet.

Det var fem­ton­de gång­en man­nen bli­vit stop­pad med va­ror som han in­te för­tul­lat.

Man­nen vil­le in­te upp­ge vad han skul­le ha al­ko­ho­len till. Tul­len be­slag­tog va­ror­na och en po­li­san­mä­lan upp­rät­ta­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.