Ben­sin­pri­set sänks – trots höjt ol­je­pris

Strömstads Tidning - - Nyheter -

Ol­je­pri­set på världs­mark­na­den sti­ger ef­ter Irans hämn­d­at­tac­ker mot ame­ri­kans­ka ba­ser i Irak. Men sam­ti­digt bac­kar svens­ka driv­me­dels­ked­jor till­ba­ka ef­ter tis­da­gens pris­höj­ning.

Un­der tis­da­gen höj­de driv­me­dels­ked­jor­na pri­set med tio öre per li­ter på bå­de die­sel och ben­sin ef­ter hel­gens ol­je­pris­upp­gång. Men på ons­dags­mor­go­nen sänk­tes ben­sin­pri­set till­ba­ka, med tio öre li­tern till 16:13 kro­nor, en­ligt de re­kom­men­de­ra­de pri­ser­na på be­man­na­de mac­kar. Die­sel­pri­set lig­ger dock kvar på 16:93 kro­nor. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.