Fak­ta: Räk­fis­ke i nor­ra Bo­hus­län

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje -

Rä­kan och räk­fis­ket är sym­bo­ler

• för Strömstad.

Trål­ning ef­ter rä­ka sker dels

• i Kos­ter-Vä­deröfjor­den, dels i Ska­ger­rak

Kos­ter-Väs­teröfjor­den är en

• djuprän­na från Vä­derö­ar­na till nors­ka grän­sen.

Här lig­ger den ma­ri­na na­tio­nal­par­ken

• Kos­ter­ha­vet med oce­a­nis­ka för­hål­lan­den och stor artri­ke­dom.

Räk­fis­ket är gam­mal tra­di­tion

• och får fort­sät­ta, re­gle­rat för att in­te ska­da bott­nar och djur. Det sker ge­nom sam­för­valt­ning mel­lan lo­ka­la yr­kes­fis­ka­re, läns­sty­rel­sen, fors­ka­re, Fis­ke­ri­ver­ket och kom­mu­ner­na Ta­num och Strömstad.

Trål­ning ef­ter nord­havs­rä­ka

• är tilltå­ten på stör­re djup än 60 me­ter med spe­ci­el­la trå­lar. I vis­sa om­rå­den rå­der trål­för­bud.

Ut­veck­ling av trå­lar för skon­samt

• fis­ke på­går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.