Fak­ta: Kom­mu­nens roll i krig

Strömstads Tidning - - Nyheter -

Total­för­sva­ret be­står av två de­lar, det mi­li­tä­ra för­sva­ret och det ci­vi­la för­sva­ret. Sve­ri­ges kom­mu­ner har al­la upp­gif­ter in­om den ci­vi­la de­len av för­sva­ret och pri­o­ri­te­ra­de upp­gif­ter för kom­mu­ner är:

sä­ker­hets­skydd,

• eta­ble­ring av krigs­or­ga­ni­sa­tion,

krigs­pla­ce­ring­ar för att

• sä­ker­stäl­la till­gång på per­so­nal,

kom­pe­tens­höj­ning av

• kom­mun­led­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.