P3

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje -

5.59 P3 Mu­sik. Den bäs­ta nya mu­si­ken. 6.30 Mor­gon­pas­set i P3. En här­lig start på da­gen! Se­nas­te nytt, fi­lo­so­fis­ka ut­sväv­ning­ar, hu­mor, kul­tur och in­tres­san­ta gäs­ter. 10.00 P3 Ny­he­ter. 10.02 P3. Den bäs­ta nya mu­si­ken. 14.00 P3 Ny­he­ter. 14.02 P3 Mu­sik. Ba­ra bra mu­sik. 17.00 P3 Ny­he­ter. 17.02 P3 Mu­sik. Den bäs­ta nya mu­si­ken. 19.00 Ekot. 19.03 P3. Mu­sik­mix­ar för al­la till­fäl­len. 21.00 Ekot. 21.03 P3 Mu­sik. Ba­ra bra mu­sik. 22.00 Ekot. 22.03 Mor­gon­pas­set i P3. 23.00 Ekot. 23.07 Tan­kes­med­jan. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken. Mu­sik, täv­ling­ar och sam­tal. Ett pro­gram för dig som är va­ken, helt en­kelt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.