Bridge­re­sul­tat

Strömstads Tidning - - Familj -

Re­sul­tat från bridge­täv­ling­en den 16 ja­nu­a­ri, Strömstads BK. An­tal del­ta­gan­de par: 13.

Me­del­po­äng: 130.

1. Jör­gen Kin­hult - To­mas Er­lands­son, Bil­lings­fors BS/Ud­de­val­la BF: 153

2. Odd-Ro­ger Ni­el­sen - Fro­de Gum­me­sen, BK Tem­po: 145

3. Su­ne Gustafs­son - Erik Fred­riks­son, Strömstads BK: 144

4. Kent Ol­sen - Anders Tho­lén, Strömstads BK: 137

5. Mo­na An­ders­son - Ing­er Ols­son, Ta­nums BK: 134

5. Frank An­ders­son - Ron­nie Brors­son, Strömstads BK: 134

Re­sul­tat från bridge­täv­ling­en den 13 ja­nu­a­ri, Ta­nums BK. An­tal del­ta­gan­de par: 13.

Me­del­po­äng: 130.

1. Niklas Trei­er - Karl An­ders­son, Ta­nums BK: 164 po­äng

2. Mo­na An­ders­son - Ing­er Ols­son, Ta­nums BK: 159

3. Ro­se-Ma­rie An­tons­son - Su­ne Gustafs­son, Strömstads BK: 153

4. Ste­fan Hans­son - Bo Hedén, Kungs­hamns BK/Ud­de­val­la BF: 147

5. Lars Jo­hans­son - Stan­ley Ly­sell, Ta­nums BK/Strömstads BK: 145

6. Gerd Ly­sell - Frank An­ders­son, Strömstads BK: 139

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.