Två grip­na miss­tänk­ta för klock­stöld på köp­cent­rum

Två män greps på lör­dags­kväl­len miss­tänk­ta för att ha stu­lit i en bu­tik på Nord­by shop­ping­cen­ter.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Jo­han­na Lund­berg Ca­mil­la Haa­gen

Män­nen som är i 30-års­ål­dern greps på Nord­by shop­ping­cen­ter i Strömstad vid 20-ti­den på lör­dags­kväl­len.

– Det finns upp­gif­ter som pe­kar på att de här män­nen ska ha stu­lit kloc­kor ur en bu­tik, sä­ger To­bi­as Land, in­re be­fäl vid po­li­sen i Ud­de­val­la.

De bå­da män­nen är nu skä­li­gen miss­tänk­ta för stöld och skul­le för­hö­ras un­der kväl­len.

– Ef­ter för­hör får vi se om åkla­ga­re be­slu­tar om att an­hål­la dem el­ler in­te, sä­ger To­bi­as Land.

Un­der sön­dags­mor­go­nen med­de­la­de po­li­sen att de miss­tänk­ta gär­nings­män­nen in­te be­gärts häk­ta­de men är miss­tän­ka för stöld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.